onsdag 6 februari 2013

Alcun sculpturas public in Varberg

Några offentliga skulpturer i Varberg

per  Erik Enfors (factos e photos)


Iste texto es in interlingua (clicca hic) e svedese / Denna text är på interlingua (klicka här) och svenska.

Varberg es un urbe in le sud-west de Svedia 70 km al sud de Göteborg e isto es un description de su sculpturas public.


Le ordine del objectos es le mesme como durante un excursion de arte a pede, dirigite per Roland Svensson 2007-10-27, que comenciava e finiva al parcamento del porto, un distantia de circa 5 km, objectos 2-20. In plus es hic demonstrate alcun objectos ulterior que non esseva demonstrate durante le excursion e alcunos que es adite plus tarde.  Ille qui desira vider le objectos no 22-24 a pede debe preparar se pro un promenada ulterior de 2 km. Ma il es facile parcar le auto in le vicinitate de iste objectos. Al fin es hic demonstrate alcun objectos que non es situate equalmente central, a saper no 25-26 al cemeterio de Sancte Jörgen (Trädlyckevägen), lo que exige un promenada scarpate de circa 600 m, no 27 in Stenåsa, no 28 presso Östergården (Träslövsvägen), no 29 presso Le Hospital (Sjukhuset), no 30 presso Sparbankshallen e no 31-34 in le bordo al sud del citate. Il es facile parcar in le vicinitate de iste objectos (27-34).

Publicate in Varberg 2015-01-21


Vide le mappas a basso del ultime objecto!
Parolas que es sublineate e marcate con rubie-brun es ligamines cliccabile!

Clicca un vice sur le imagines pro aggrandir los. 

Turordningen är densamma som under en konstvandring, ledd av Roland Svensson 2007-10-27, som utgick från och slutade vid hamnparkeringen, en sträcka på ca 5 km. Dessutom visas här  ytterligare några objekt som inte visades på vandringen och några som tillkommit senare. Den som även vill se objekten nr 22-24 till fots får bereda sig på en promenad på ytterligare 2 km. Men det går lätt att parkera bilen nära dessa objekt. Slutligen visas här några objekt som inte ligger lika centralt nämligen nr 25-26 på  S:t Jörgens kyrkogård (Trädlyckevägen) vilket kräver ca 700 m backig promenad, nr 27 i Stenåsa, nr 28 vid Östergården (Träslövsvägen), nr 29 vid Sjukhuset, nr 30 vid Sparbankshallen samt 31-34 i södra utkanten av staden. Det är lätt att parkera nära dessa objekt (25-34).

Publicerad i Varberg 2015-01-21Se kartorna nedanför sista objectet!
Ord som är understrukna och markerade med rödbrun färg är klickbara länkar!
Enkelklicka på bilderna för att förstora dem.


1. Cavitate/ Hålrum (2006) 2008
bronzo patinate / patinerad brons
Eva Hild
nascite / f. 1966
Sparsör

Loco /Plats: Le porto, presso Campus
Plats: Hamnen, vid Campus

Le prime version, in aciero inoxydabile 2006, regretabilemente tosto esseva damnate per corrosion e esseva substituite per mediation del artista con iste nove version in bronzo patinate 2008. Le artista ha create multe altere obras simile, preferibilemente in ceramica.
Altere obras per Eva Hild


Den första versionen, i rostfritt stål 2006, blev tyvärr snart skadad av korrosion och ersattes genom konstnärens försorg med denna nya version i patinerad brons 2008. Konstnären har skapat många andra liknande verk, företrädesvis i keramik.

Andra verk av Eva Hild2. Concha crescente / Spirande snäcka 1996
 placa de cupro / kopparplåt

Walter Bengtsson (1927-1998) Halmstad

Loco /Plats: Le porto, presso le edificio del doana /
Hamnen, vid tullhuset

Le spiral de placa de cupro ha previemente essite usate pro transporto de saccos inter le etages del magasin del porto.

Plåtspiralen har tidigare använts för transport av säckar mellan våningarna i hamnmagasinet

Ille tamben ha facite / Han har även gjort nr 13, 26

Altere obras/ Andra verk

3. Le puero con le oca de auro/ Gossen med guldgåsen 1950
bronzo/brons
Einar Luterkort (1905-1981)

Loco / Plats: Le rosario in Societetsparken/Rosengården i Societetsparken


Secundo un conto del danese H.C. Andersen/
Efter en saga av H.C. Andersen

Le narration proprie del artista re iste obra esseva:

"Un povretto qui besonia un oca de auro como un compensation modeste pro tote le caritate e calor ille manca. Que homines le contacta, ille non es le imagine de un farfaron qui desire esser vidite e reciper applauses."

Konstnärens egen berättelse om arbetet löd:

"En liten pojkstackare som behöver en guldgås som en ringa kompensation för all kärlek och värme han saknar. Låt människor söka upp honom, han är inte bilden av en storskrävlare som vill synas och få applåder."

4. Petras con aqua / Vattenstenar 1985
petras natural / natursten

Matti Rylander (nascite in / född i Viborg, Finland)
1936-2004
Loco / Plats: Societetsparken
5. Le statua de Gustav Ullman / Gustav Ullmanstatyn 1948
bronzo / brons
Nanna Ullman (1888-1964)
Loco/Plats: Al nord del fortalessa / Fästningens norra sida
Gustav Ullman esseva un scriptor e lyrico del provincia Halland.
Gustav Ullman var en halländsk författare och lyriker.
Nanna Ullman esseva nascite in Copenhagen. Filia del "Pictor de Skagen" Viggo Johansen.

Illa esseva maritate con le fratre del autor Gustav Ullman, le pictor Sigrid Ullman (1866-1960), uno de "Le juvenes".
Illa tamben ha facite "Discussion" presso Korsvägen in Göteborg (opposite del Universeum) e no 12 "Le cavallo e le paisano"
E Nanna e Sigfrid es interrate in le cemeterio de S:t Jörgen ubi le tumba es decorate con relievos con protraites de bronze.
Nanna Ullman föddes i Köpenhamn. Dotter till Skagenmålaren Viggo Johansen. Gift med Gustav Ullmans bror Sigfrid Ullman (1866-1960), en av ”De Unga”.
Har även gjort ”Diskussion” vid Korsvägen i Göteborg (mittemot Universeum).
E Nanna e Sigfrid es interrate al cemeterio de Sancte Jörgen ubi le tumba es ornamentate con relievos de portrait a bronzo (Vide mappa)
Både Nanna och Sigfrid är begravda på S:t Jörgens kyrkogård där graven pryds av porträttreliefer i brons. (Se karta)


Vide tamben no/ Se även nr 12

6. Commemoration del pace ante 650 annos / Ett 650-årsminne
1993

granito/granit

Harry Kivijärvi
(f. 1931 i. Finland)
Loco/Plats: Al sud del fortalessa / Söder om fästningen
Al commemoration del pace e le election del rege Håkan Magnusson (in svedese) 1343 que habeva loco in le fortalessa.

Till minnet av freden och valet av kung Håkan Magnusson 1343 som ägde rum i fästningen.


7. Le monumento de Rantzau /
Rantzaumonumentet 1938

relievo de bronzo  (copia de un vetule gravure de cupro)/
/bronsrelief (kopia av gammalt kopparstick)
Loco/Plats: Le Rocca de Rantzau al sud del fortalessa
Rantzauklippan
söder om fästningen.

Relievo con imagine del commandante danese Daniel Rantzau 1529 - 1569, le vincitor del battalia de Axtorna 1565-10-20, qui sur iste placia esseva colpate 1569-11-11 in le ventre per un balla de canon que habeva essite discargate ab le Fortalessa de Varberg, que alora durante un curte tempore esseva conquerite per le svedeses
Inscription: ”DIVERSO TEMPORE DIVERSA FATA”,
lo que es latino pro " TEMPORES DIVERSE DESTINOS DIVERSE
Relief föreställande den danske härföraren Daniel Rantzau 1529-1569, segraren i slaget vid Axtorna 1565-10-20, som på denna plats 1569-11-11 träffades av en kanonkula i magen avfyrad från Varbergs fästning

Inscription: ”DIVERSO TEMPORE DIVERSA FATA”,
lo que es latino pro " TEMPORES DIVERSE DESTINOS DIVERSE


8. Kraka
bronzo / brons
Gustaf Nordahl (1903-1992)
Loco/Plats: Opposite de / Mitttemot Bandholtzgat. 16 (=Krabbes väg 8)

”Quando le famose viking Ragnar Lodbrok arrivava con su naves e videva Kraka ille esseva inamorate. Pro testar si illa esseva tanto sage como il esseva dicite ille la peteva venir nude ma totevia vestite, jejun ma totevia satiate, sol ma totevia non sol.
Le die sequente Kraka veniva a ille con su longe capillos e un rete de pisca como vestimentos. Illa habeva un cibolla  sur lequal illa habeva mordite e un parve can que la sequeva”

Lege re Ragnar Lodbrok in plure linguas.


”När Ragnar Lodbrok kom med sina skepp och såg Kraka blev han förälskad. För att pröva om hon var så klok som det sagts bad han henne komma naken men ändå påklädd, fastande men ändå inte fastande, ensam men ändå inte ensam.
Nästa dag kom Kraka till honom med sitt långa hår och ett fisknät som kläder. Hon hade en lök som hon har bitit i och en liten hund som följde efter henne”. 9. In le pastura estive / I sommarhagen 1951
beton fundite / stengöt

Emil Näsvall     (1908-1965)
Loco/Plats: Krabbes väg 6-8 (detra un haga)
Krabbes väg 6-8 (bakom en häck)


Vide tamben / Se även nr 14, ”Maj”


10. Motivo athletic / Idrottsmotiv 1964
Bronzo / brons

Bertil Lundgren
Varberg

Loco/ Plats: Le sala sportive / Idrottshallen,
Danska vägen11. Le Cinderella / Askungen 1950
marmore blanc / vit marmor
Stig Blomberg (1901-1970)

Loco/Plats: Drottning Blankas plats
Le mesme sculptura se trova tamben i Kålltorp, Skövde e Kristianstad
Finns även i Kålltorp, Skövde och Kristianstad

Iste famose sculptor ha inter multe altere obras facite Ask e Embla in Sölvesborg.

Denne berömde skulptör har bland många andra verk även gjort Ask och Embla i Sölvesborg

12. Le cavallo e le paisano / Hästen och bonden 1965

bronzo / brons


Nanna Ullman (1888-1964)


Loco: Kvarnliden (S. vägen, Opposite de / mittemot Rosenfredsskolan)

Vide tamben / Se även nr 5, ”Gustav Ullmanstatyn


13. Apollon 1996

Walter Bengtsson (1927-1998)
Loco/Plats: Snidaregat. 6 Iste obra esseva intendite pro le communa Halmstad ma on lo refusava e illo nunc pertine a Göran Lindebergs Fastighetsförvaltning

Detta verk var avsett för Halmstads kommun men man refuserade det och det tillhör nu Göran Lindebergs Fastighetsförvaltning.Altere obras/ Andra verk


Ille tamben ha facite no 2 e 26 /Han har även gjort nr 2 och 27.

14. Maio / Maj 1951

bronzo / brons

Emil Näsvall (1908-1965)


Loco/Plats: Foras de / Utanför Sparbanken, presso /vid Drottninggatan
Vide tamben / Se även nr 9,


15. Juvenes baniante / Badande ungdom 1937

bronzo / brons


Bror Marklund (1907-1977)

Loco/Plats: Le fontana sur le placia / TorgfontänenLe prime sculptura public in Varberg/ Varbergs första offentliga skulptur
Ille tamben ha facite "Thalia" in le Theatro muncipal de Malmö e le portas de bronzo, "Le portas historic" del  Museo Historic, Stockholm

Han har även gjort Thaliapå Malmö stadsteater och bronsportarna till Historiska museet, Historiens portar
16. Le joco del lucio / Gäddleken 1955
bronzo / brons


Clarence Blum (1897- 1984)
nascite in / född i Liverpool


Loco/Plats: Foras / Utanför Sparbanken, presso /vid Kungsgatan
Ille tamben ha facite le belle fontana al entrata de Eastmaninstitutet in Stockholm

Han har även gjort den vackra fontänen vid Eastmaninstitutets ingång i Stockholm.

17. Findimento / Klyvning 1992
charnockite /charnockit


Roland Ohlsson
Varberg


Loco/Plats: Torggatan


Ille tamben ha facite no 31,33

Han har även gjort nr 30, 32

Facite de charnockite (Granito de Varberg) que es verdastre. Le base de Sparbankshuset tamben consiste de charnockite. (Es vidite in le fundo del imagines 15- 16)
Charnockite es le "Petra del provincia" del provinvia Halland ubi Varberg es situate.

Gjord av charnockit (Varbergsgranit) som är grönaktig. Sparbankshusets sockel är också av charnockit. (Syns i bakgrunden på bild 15 och 16)
Charnockit är ”Hallands landskapssten


Extraction de petras es un labor que ha essite multo importante in tempores passate in Varberg e iste obra de arte rememora a ille periodo. Illo tamben demonstra le technica de iste labor. In le fundo il ha plure altere partes de iste obra.
Stenbrytning är ett arbete som har varit mycket viktigt förr i tiden i Varberg och dett verk påminner om den perioden. Det demonstrerar även tekniken med detta arbete. I bakgrunden finns flera andra delar av detta verk.18. Le cyclo del vita / Livscykeln 1975
bronzo / brons


Bernhard Andersson (1898-1983)
Halmstad


Loco/Plats: Brunnsparken (Kyrkogatan)19. Le fonte de Torell / Torellbrunnen 1970


Edvin Öhrström (1906-1994)
Halmstad
Loco/Plats: Presso / Vid Gallerian
Al memoria del geologo e explorator polar Otto Torell 1828-1900.
Vide tamben no 22 "le Puera primaveral". Öhrström qui es un del plus famose artistas de Svedia tamben ha facite le 37 m alte "Kristall, accento vertical de vitro" sur le "Placia de Sergel" in Stockholm.

Till minne av geologen och polarforskaren Otto Torell 1828-1900.
Se även nr 22 ”Vårflickan”. Öhrström som är en av Sveriges mest berömda konstnärer har även gjort den 37 m höga ”Kristall, vertikal accent i glas ”på Sergels torg i Stockholm..20. Movimento calme/Stilla rörelse
Aluminium

Inger Maria Miesenberger. f. 1965 in Svalöv

Engelska parken. Omne le quatro sculpturas es visibile in le mesme tempore.
Alla fyra skulpturerna syns samtiditgt.
(Le photos es facite durante saisones differente)
(Fotografierna är tagna olika årstider)

                                           
                                                                                       

                        
Gå till din blogglista

Gå till din blogglista
                                                                            
                          
                            
21. Sur le sentiero al ecclesia / På kyrkstigen 1944


Erik Nilsson (1903-1982)
Halmstad
Loco/Plats: Engelska parken


22. Musica 1994
bronzo / brons


Peter Mandl(f. 1947 i Prag)
Loco/Plats: Le parco al / Parken vid Kungsgat. 12
Vide tamben no 25 "Figura feminin"
Se även nr 25, ”Kvinnogestalt”23. Le puera primaveral / Vårflickan 1950 bronzo / brons
Edvin Öhrström
(1906- 1994)
Loco/Plats: Le parco supra Folkets Hus (Le Casa del Populo) Parken ovanför Folkets Hus.
Vide tamben no 19, "Le fonte de Torell"

Le Se även nr 19, ”Torellbrunnen”.


24. Imbracio / Kram 1983


Lennart LinjerVarberg
Loco/Plats: Borgmästargatan 29

Le faciada lateral / Husgaveln
Le obra ha le forma de un timbro svedese con le valor 1 Kr. Le texto es: "Da Svedia 1 umbracio."
Verket har formen av ett svenskt frimärke med valören 1 Kr. Texten är: "Ge Sverige 1 KRam".25. Lucto / Sorg 1978
bronzo / brons
Tore Heby (f. 1933)
bronzo/brons
Loco /Plats: Le cemeterio de S:t Jörgen
(in supra presso le turre de aqua)
S:t Jörgens kyrkogård
(långt upp nära vattentornet)
Un obra multo expressive!
Ett mycket uttrycksfullt verk!26. Figura feminin / Kvinnogestalt 1988
bronzo / brons
Peter Mandl(1947 nascite in Praha / född i Prag 1947)
Loco/Plats: Le cemeterio de S:t Jörgen ( sur le inclination verso le strata Gödestadsvägen).

S:t Jörgens kyrkogård (på sluttningen från vattentornet ner mot Gödestadsvägen)
Vide tamben no 21 "Musica"
Se även nr 21, ”Musica”.27. Le gallo/Tuppen 1996
Walter Bengtsson (1927-1998)
Loco/Plats: Egils gränd 117, Stenåsa, sur le tecto del lavatorio/ på tvättstugetaket
Pertine a / Tillhör Göran Lindebergs Fastighetsförvaltning

Altere obras/ Andra verk

Walter Bengtsson tamben ha facite no 2 e 13/Walter Bengtsson har även gjort nr 2 och 13


28. Juvene puera / Ung flicka 1968 bronzo / brons


Åke Jönsson (1921-1992)
Loco/Plats: Östergården (Träslövsvägen 8)
29. Juvene puero de Naims (Nain) / Jüngling von Naims
bronzo / brons

Hanspeter Widrignascite in 1945 i Tyskland/ f. 1945 i Tyskland

Allude al filio del vidua de Naims (Nain) que esseva facite renascite per Jesus. Vide Evangelio de Lucas 7:11-15

Syftar på ”Änkans son i Nain” som återuppväcktes från det döda av Jesus. Se Luk. 7:11-15.
Loco/Plats: Le passage al sinistre del entrata principal del hospital/
Gången till vänster om Sjukhusets huvudentré30. Le pisce del luna / Månfisken 1961
soldatura / svetsteknik


Lennart A-son
Loco/Plats: Le entrata de Sparbankshalllen al parcamento grande.
Sparbankshallens entré vid stora parkeringen30. Partita nigre /Svart uppbrott 2006diabas/diabase


Roland Ohlsson (f. 1944)
Varberg
Loco/Plats: Söderhöjdsgatan (strata transversal de /tvärgata till Södra vägen)
Pertine a /Tillhör Varbegs Bostads AB

Tamben diabase on ha potite taliar previemente in Varberg ma non iste petras.

Även diabas har tidigare kunnat brytas i Varberg men inte dessa stenar.

Ille tamben ha facite no/Han har även gjort nr 17, 3332. Aves migratori/Le retorno 1992

Flyttfåglar/Återkomsten 1992 aciero inoxydabile/rostfritt stål


Rune Malmström nascite f. 1929)
Torestorp


Loco/Plats: Apelvikshöjd,  Ranelidsgat. 13
Pertine a/Tillhör Varbergs Bostads AB

Ille tamben ha facite no/ Han har även gjort nr 33


33. Le unda/Vågen
Roland Ohlsson (f. 1944)
petras/stenar

e/och

Rune Malmström

aciero inoxydabile/rostfritt stål


Loco/Plats: Rullstensbacken 1-3
Pertine a /Tillhör Varbergs Bostads AB

Inspirate per le poema "Le Unda" per Ture Isaksson
Inspirerad av dikten "Vågen" av Ture Isaksson. Malmström tamben ha facite no 32
Malmström har även gjort nr 32. Olsson tamben ha facite no 17 e 31
Olsson har även gjort nr 17 och 31

34. Epochas/Tidsåldrar 2009

Pia Hedström
f. 1960
Breareds torg, acquisitor/beställare Statens Konstråd/Varbergs kommun 2009
Illa tamben ha facite le objecto plen de colores brillante
Rymdconfetti (Confetti de spatio cosmic) in Dämmeplatsen, presso Ullevi in Göteborg.
Har även gjort det färgsprakande objektet ”Rymdconfetti” på Dämmeplatsen vid Ullevi i Göteborg.
RymdkonfettiMappas / Kartor

 Le centro / Centrum  

  Le partes nord del urbe / Norra stadsdelarna 

        Le relievos del tumba de Ullman / Ullmans gravreliefer
 Le partes sud del citate / Södra stadsdelarna

2 kommentarer:

Bengt sa...

Det är en fin sida Du gjort om Varbergs skulpturer. Jag har använt mig av uppgifter i en wikipedia-artikel om Edvin Öhrström, som jag just redigerar ett längre tillägg till. Du borde försöka få turistbyrån att göra en broschyr på detta material, tycker jag. Hälsn
Bengt

stigge sa...

Mitt ex-jobb 1975 på Peder Skrivare var en sammanställning av offentliga skulpturer i Varberg. En handritad broschyr.

Stig-Gunne Bengtsson